Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Monday, August 20, 2007


Sungguh pun aku tak pernah belajar morse dengan berpandukan morse chart ini,tapi seorang rakan telah beritahu dia dapat mengingati kesemua kod morse di dalam chart ini dengan mengambil masa lebih kurang 30 minit saja untuk mengingatinya.
Oleh itu aku sarankan jika ada mana-mana rakan ham yang ingin belajar mengenali kod morse sila rujuk kepada chart ini,walaubagaimana pun aku berpendapat cara yang paling terbaik ialah dengan menggunakan format "koch " sebabnya ia telah terbukti.