Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Monday, August 4, 2008

Opposite code

E. T-

I.. M--

S... O---

A.- N-.

K-.- R.-.

L.-.. Y-.--

Q--.- F..-.

G--. U..-

P.--. X-..-

D-.. W.--

J.--- B-...