Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Sunday, July 20, 2008

DALAMI BASIC PENGENALAN KOCH METHOD ATAU CARA LAIN TERPULANG KEPADA ANDA

Untuk permulaan kepada episod pengenalan saya belajar mengenali kod-kod A-Z 0-9 dan punctuation mark ,./? dengan cara mainkan single kod berulang-ulangan.Ini cara saya terpulang kepada anda untuk memilih koch method atau cara lain,saya akhirnya selepas menguasai 12wpm mempergunakan koch method untuk ke high speed code.


KOCH METHOD SETERUSNYA

Sebaik adjust 41 characters anda boleh mainkan ayat-ayat pendek,masih pergunakan actual character speed 15wpm dengan effective speed 13wpm.


Atau saya aktifkan nombor-nombor sahaja 0 sehingga 9

Perhatikan saya cuma aktifkan kod A,W,J dan nombor 1Anda boleh setkan 40 characters dan juga boleh aktifkan salah satu daripadanya,iaitu dengan cara keluarkan tanda right)

KOCH METHOD PEMBELAJARAN CW PERINGKAT AWAL

Ketika mula mempelajari morse,saya tahu kewujudan koch method namun ketiadaan pogram tersebut agak menyukarkan saya mempelajarinya,sebelumnya saya sering mempergunakan Numorse dan beberapa DOS program,setelah lulus dalam morse saya mencari pogram tersebut dan mengikutinya,saya pergunakan program ini untuk menaiktaraf had terima saya daripada 12wpm kepada 25wpm,selepas 3 bulan mengikuti secara tak serius sejak kebelakangan ini saya rasakan ada manfaatnya untuk diri saya,bagi rakan-rakan yang masih baru atau yang dah lama meninggalkan dunia morse ini adalah satu program yang ternyata bagus untuk dipergunakan.


Pada morse character setup, set lama mana sessi pendengaran yang perlu anda ikuti,jika 20minit setkan 20minit dengar kadar delay masa 1 saat.Pada permulaan effective speed tandakan pada characters.

Klik setup,pada Uncheck characters here to remove them out from a training session tandakan pada kod K untuk sessi pembelajaran pertama,kod K akan dimainkan selama 20minit jika dirasakan terlalu lama setkan selama 10 minit,apabila telah mahir ikuti kod yang seterusnya iaitu M,R,S,U,A,T,T,L,O dan seterusnya.