Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Saturday, April 25, 2009

Konsep Pembelajaran CW

Beberapa posting saya yang lepas saya telah nyatakan berapa bagus pogram yang ada
tidak mungkin dapat anda ikuti jika teknik belajar anda gagal tak sesuai atau tiada keserasian.

Pernah saya akui juga, rujuk posting saya yang lepas iaitu Koch method adalah yang terbaik setelah mengambil kira daripada pelbagai espek saya simpulkan koch sekadar pogram bantuan untuk melatih tubi. Sama seperti kita belajar menulis atau membaca kita perlu mengenali abjad-abjad atau hurufnya terlebih dahulu.

Contohnya:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Bertitik tolak daripada ini kita mula mengenali Aaa...Bbbbb Cccc Dddd
Eeee Fffff Ggggg Hhhhh Iiiii Jjjjj Kkkkk Llllll Mmmmm Nnnnnn Oooooo Piiiii
Qqqqqq Rrrrrr SssssTTtttttt Uuuuuu VVvvvvv Wwwwww Xxxxx Yyyyy Zzzzzz

Maka daripada itu A=Aaaaa DdddAaaaaa=Ddaaaaaa= ADA.

Berbalik kepada cw suka saya nasihatkan kepada yang baru berjinak-jinak dengan cw pelajari A sehingga Z .Ini adalah perkara asas yang perlu dititik beratkan,jika kita rujuk kembali kepada program koch,sistemnya telah meletakkan KN adalah permulaan
kod yang diperdengarkan,sayangnya masa mendengar selama 5 minit umpamanya
hanya tertumpu kepada 2 karektor kod ini,ada baiknya kita dengar A-Z 26 karektor yang anda dengar dalam himpunan group AAAAA BBBBB tiap karektor dimainkan
selama 5 kali adalah lebih baik daripada mendengar 2 karetor sehari sahaja.

Apabila input diberikan iaitu rythm atau irama kod 26 karektor diulang dan diulang,inysaallah paling kurang mungkin THE BRAIN anda memberikan respon kepada 3 atau lebih karetor yang daripada 26 yang dimainkan pada satu sessi atau sehari.Jika cara ini pun tidak kesan,saya cadangkan buatlah karektor group seperti berikut :

Pertama:ABCDE
Kedua:FGHIJ
Ketiga:KLMNO
Keempat:PQRST
Kelima:UVWXYZ

Dan sebelum anda mula dengan abjad berkumpulan harap dengar dahulu bermula
A hingga Z,Sesudah itu baru lah bermula kumpulan pertama apabila tahap pendengaran dan tulis sudah mencapai baru lah anda berubah ke kumpulan kedua dan sebelum anda pelajari kumpulan ketiga,Anda hendaklah campurkan dahulu kumpulan pertama dan kedua utuk mempermudahkan ‘The Brain” anda ingati yang anda sudah diperdengarkan sepuluh abjad.Sesudah anda yakin anda boleh baru lah berubah ke kumpulan ketiga dan sebelum keempat.Anda mesti campurkan group pertama,kedua dan ketiga sebelum ke group keempat buatlah seterus berikut.


INGAT!! jika anda telah mendengar dan terasa mengatuk dan letih ini bermakna ‘THE BRAIN’Anda sudah mula berkerja dengan mendapat terkanan berhentilah dahulu sambunglah pelajaran besok pulak.

Kebolehan pendengaran cw tidak boleh mahir dalam masa yang singkat,tapi yang
paling penting kita melatih ‘THE BRAIN’ untuk mendengar irama bunyi cw .
Untuk itu rangsangan minda adalah pengulangan,Ya!!! pengulangan latihlah untuk bertindak sama ada dengan verbal ataupun dengan gerakan tangan,sehingga ke hari
ini saya lebih selesa respon cw dengan penulisan disebalik verbal,seperti
Haris ( 9m2all ) dan Azlan ( 9m2agc ).
Saya lihat mereka berdua berkeupayaan untuk respon kepada keduanya.
Tak perlu gusar saya percaya satu hari nanti anda pun dapat lakukan salah
satu yang telah saya nyatakan di atas.


Perkembangan diri anda sukar untuk diagak,oleh itu adalah dicadangkan supaya
anda menyediakan satu buku tulis yang sebalnya 300ms atau 500ms,mulakan
mendengar dan menulis setiap hari dan masukan tarikh setaip kali anda belajar
buku ini ialah salah satu penilaian ( KPI ) anda .Buku ini juga bukti pencapai
anda dalam pelajar ini….
Buatkan azam jika mereka boleh kenapa saya tidak targetkan diri anda tiga
bulan saya mesti boleh.


Setaip helaian kod-kod yang anda dengarkan AAAAAA sehingga ZZZZZZ dan berkumpulan lakukan sehingga 5 x 3 sessi mendengar x 5 hari,kemudian anda boleh cuba sebegini,cuba alihkan konsentrasi pendengaran anda kepada kod yang dimainkan,kemudian lebih kurang 10 atau 15 saat tumpukan semula kepada mp3 player yang anda mainkan sebentar tadi....Yaaa......saya mengajar anda untuk cuba respon pada tone berikutnya,jika anda boleh ikuti dimana anda masuk kembali,ini adalah
satu perkembangan yang positif,turutan cw kod berabjad A-Z sebenarnya agak mudah
'The Brain' kita mengerti bahawa turutan selepas ini adalah,jika berjaya berada
pada tone berikutnya bermakna minda anda telah mula memberikan respon yang bagus,lakukan step ini setiap sessi disamping anda mendengar keseluruhan tanpa hilang kosentrasi.


Pelajaran cw ini misti ada jati diri , walau pun ada tips,program yang boleh kita dapati Pada masa kini jika kesungguhan diri tidak ada ……percapaian tidak ke mana.


Saya masih ingati rakan saya di sebelah tengah berkata didalam perbualan telefon ,
Dia berkata,Azman, ‘Learn The Hard Way One Day You Will Smile’…… 73