Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Sunday, July 27, 2008

"Code Group" Lanjutan

Sepanjang dua tahun saya melepasi ujian morse,saya sentiasa mencari kaedah mudah untuk rakan-rakan memahami cw atau mempelajari/mengenali karektor-karektor cw,sepanjang 2 tahun penelitian dan kajian kepada kod asas menemukan saya group-group kod yang mungkin tak ramai rakan-rakan yang perasan.

KOD GROUP YANG BERAKHIR DENGAN "DIT"N-. D-.. B-...

N-. G--.

R.-. L.-.. F..-.

R.-. P.--.

G--. Z--.. C-.-.KOD GROUP YANG BERAKHIR DENGAN "DA"

A.- U..- V...-

A.- W.-- J.---

A.- K-.- Y-.--

A.- K-.- X-..-

K-.- Q--.-

Perhatikan kod sebelum dan selepas,amati kod A iaitu "dit da" jika ditambahkan satu dit di belakangnya maka kod tersebut sudah menjadi kod R oleh demikian saya putuskan bahawa kod yang saya senaraikan di bawah adalah kod group "BEFORE and AFTER"
Hal yang sama pada kod N-. jika diletakkan satu "Da" ia akan menjadi karektor kod lain iaitu K "Da di Da" hal yang sama boleh anda perhatikan beberapa kod yang saya lampirkan di bawah.

A.- R.-.

A.- W.--

N-. D-..

N-. K-.-

R.-. L.-..

K-.- Y-.--

W.-- P.--.

K-.- C-.-.

D-.. X-..-

G--. Q--.-

G--. Z--..

No comments: