Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Saturday, June 7, 2008

Moonbounce (Earth-Moon-Moon)
Bulan merupakan objek langit yang paling dekat dan satu-satunya satelit alam bumi,Kegiatan DX di band VHF menggunakan bulan sebagai perantaraan untuk kembalikan/reflektor pasif,Signal radio yang dipancar ke permukaan bulan akan dipantul balik ke bumi dikenali sebagai "moon bounce.Cara sebegini memungkinkan signal dapat mencapai ke tempat yang jauh.
Sebagai gambaran mari kita lihat berbagai jarak yang mungkin pada berbagai mode propagasi
di 144mhz:
Line of sight: 0-5 miles/batu,tergantung kepada kontur muka bumi
Direct Path:50-100 miles/batu
Meteor Scatter:500-1400 miles/batu
EME:0-14000 mil

Jarak terdekat bumi ke bulan (perigge) +-359.000km,sedangkan jarak terjauhnya(apogee)+-406.395km,jadi jarak rata-ratanya 384.401km,sedangkan konstanta kecepatan cahaya adalah 300.00km/saat maka rata-rata waktu propagasi yang diperlukan sebuah signal yang dipancarkan ke bumi-bulan-bumi (768.000 km) adalah 2.5 saat

Moon Bounce juga dikenali sebagai "weak signal communication" kerana besarnya free space loss yang boleh mencapai 25.5dB saat perigge dan 253.5dB saat apogee kurang dari 7% daya yang dipantulkan dapat kembali ke bumi,mode komunikasi yang paling sesuai untuk aktiviti ialah CW.

Frekuensi radio amatur untuk kegiatan EME ialah:
1.144Mhz ( VHF Band)
2.432Mhz (UHF)
3.1296 Mhz ( L Band )
4.2.3Ghz ( S Band )
5.5.7Ghz ( C Band )
6.10.4Ghz (Ku Band )
7.24Ghz ( Ka Band )

Dalam komunikasi EME,untuk mencapai hasil maksima,kita harus memiliki peralatan lengkap yang "standard" digunakan pada stesen EME,biasanya kuasa pemancaran yang membatasi kuasa yang dibenarkan dan juga antenna bergain tinggi.

The Big Gun
Untuk antena,mereka menyebutnya "The Big Gun",disebabkan antenna directional/pengarah yang digunakan berukuran begitu besar dengan gain yang sangat tinggi ( dalam satu tulisan yang menyebutkan sampai 34dBi ).Biasanya bentuk antenna untuk 144mhz adalah Yagi Array sedangkan di 432mhz berupa piringan parabola atau juga yagi.Makin besar gain yang kita inginkan antena yagi yang digunakan harus neniliki element yang banyak sehingga bentuk fizik dan ukuran antenna menjadi sangat besar.Pada 144mhz,untuk mendapatkan gain 32dBi praktis yang minima ialah diperlukan 32 yagi arry ,setiap yagi memiliki panjang 10.4 m (34.2 kaki) atau 24 yagi ,setiap yagi memiliki panjanng 12.5m (41.0 kaki ).
Alternatif lain adalah bermaindi band UHF 70cm dengan menggunakan antenna prabola namun fizik dari parabola tersebut tetap saja besar (11 hingga 15 meter )

Pada band yang lebih tinggi ( L,S,C,K.Ku band ) sudut kemiringan@sudut dongak parabola menjadi lebih kecil daripada bulan itu sendiri,ini bermakna hanya sebahagian saja dari permukaan bulan yang dapat dicapai oleh energi yang di radiasikan oleh antenna,maka efisiensi@kecekapan dari "natural reflector"menjadi berkurangan.Walaupun gain sebesar 51dBi boleh diperolehi dengan parabola berdiameter 24 kaki,bagaimana pun ukuran dan berat piring parabola harus tetap diperhatikan,agak sukar untuk membuat antenna yang memiliki spesifikasi "Great antenna,simplest space with higest gain".Faktanya ( "Higer gain needs bigger/larger antenna")


Dipetik dan diolah semula daripada Orari News ( BeON) 2003

No comments: