Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Saturday, November 21, 2009

KOD GROUP BAGI LATIHAN PENGHANTARAN

Untuk belajar membuat penghantaran sila buat latihan dengan berpandukan group-group kod dalam susunan di bawah,sambil menghantar amati rythmnya lakukan penghantaran 12wpm dan ke atas.

ETA  AET  GME  MEG    CKE    KEC   ETA   AET

MEG  GME   CKE  KEC    INF    FIN   RAE   AER

KNT  NTK   REL  LRE    EDL    LED   AIL   LAI 

FUE  UEF  OTM   MTO   TMO    QMA   MAQ   QGT

GTQ  MAQ  GTQ   TSB   EOJ    TAK   ANP   PAN

KTA  ITU  UIT   TEN   NTE    WAT   SIE   HSE

BDE  DTI  HSE


Sending ANTENNA-KECIL-BERSIH-KOMONDO-SELISIH-TOMOTO-SISIH-FISH-VHF-SEIH


WEPWATAERGMEUITYNMKNTVSTLAIBDEXDT

RAESEIHSECKEKECJATZGENTERETEOTTTETERWETTVXOYQKECITUNTENKNT

TENGTTETTTTTEEEEENNNNNIIII

VVVVITVITVITVITTTTTVVVVIII

YYYNMNMYNMYNMYYYNMNMYYYTEMTEMTEMYYYY

GGGMEMEMEMEMGGGMEGGMEGGGMEMEMEGMEMEG

RAERRRRAEAEAEAEAERRRRAERRRAERRAERRAE

No comments: